Home

“SponsorKliks,

WP_20150918_014Welkom op de website van Stichting Wooninitiatief Culemborg (SWC). Een Stichting die in 2015 een kleinschalige woonvorm voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of een autisme verwante contactstoornis is gestart. Ook deze kinderen groeien uit tot jong volwassenen met wensen en eisen die passen bij hun leeftijd en niveau. Helemaal op eigen benen staan is niet haalbaar en eeuwig thuis blijven wonen niet wenselijk. Daarom heeft deze groep een steuntje in de rug nodig. SWC doet dat vanuit betrokkenheid met liefde.

1 oktober 2015 zijn de appartementen opgeleverd en per 1 november is het initiatief van start gaan! We zijn heel trots op het resultaat! 8 prachtige individuele appartementen en een gemeenschappelijke woonkamer, ingericht door Gerry Ansems van Gewoon Bijzonder met geld van sponsoren en fondsen: Fonds Verstandelijk gehandicapten, VSB Fonds, SKAN fonds, Elisabeth Weeshuis, Fundatie Ludzen van Stoutenberg en de Gravin van Bylandt Stichting.

Een spannende tijd voor iedereen met allemaal nieuwe dingen, mensen, tijd van een nieuw begin, wennen, loslaten. Maar het is prachtig en de bewoners gaan gezamenlijk en individueel een mooie toekomst tegemoet!