Bewoners

De groep bewoners bestaat uit 8 jongeren met een verstandelijke beperking uit Culemborg en directe omgeving. De leeftijd varieert van 19 tot 25. Op dit moment zijn alle plaatsen ingevuld. Wel kan men op een reserve/wachtlijst geplaatst worden. Meer informatie en overleg over de mogelijkheden kunt u verkrijgen via bestuur SWC of via Syndion: clientservicebureau@syndion.nl

kerstspel (68)