Ouders/verzorgers

Stichting Wooninitiatief Culemborg
De Stichting wordt gevormd door ouders die gezamenlijk het doel voor hun kinderen willen realiseren. Het huidige bestuur wordt dan ook gevormd door ouders van de beoogde woongroep.
Voorzitter: Patricia Wennekes
Secretaris: Suzanne Klaver-van Niekerk
Penningmeester: Ingrid Verrips
Leden: overige ouders (per bewoner 1 vertegenwoordiger)

st

Het is een actief (werk) bestuur dat zich samen met de overige betrokken ouders inzet voor realisatie van het project. Dit betekent dat de taken verdeeld zijn over de hele groep en de voortgang wordt gewaarborgd door een maandelijkse bijeenkomst. Het is de intentie om na realisatie van de wooneenheden een vereniging naast de Stichting op te richten. De vereniging wordt verantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners. De Stichting gaat zich dan concentreren op het werven en beheren van fondsen en sponsoring.