Doel

Stichting Wooninitiatief Culemborg is door ouders van (verstandelijk) gehandicapte kinderen opgericht. “Deze stichting heeft tot doel het realiseren en in stand houden van een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum, die in staat zijn om met begeleiding zelfstandig te wonen.”(Statuten SWC)

In 2011 start het verhaal. Zoals zo vaak, is het idee ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief van een van de ouders. Langzaam groeide het project uit tot een volwaardig plan, gedragen door een bestuur van betrokken ouders. De stichting is in overleg met gemeente Culemborg en woningcooperatie Kleurrijk Wonen om een kleinschalige woonvoorziening te realiseren. Deze woonvoorziening wordt in eigendom van de woningstichting gebouwd; de jongeren huren de appartementen en de algemene ruimten.

Huiselijkheid op kleine schaal vinden wij belangrijk. Daarom wil het wooninitiatief een thuis bieden, een thuis dat privacy en professionele zorg combineert. Er moet geen risico zijn tot vereenzaming, daarom hechten wij veel waarde aan de sociale omgang met anderen.