De zorg

De Stichting heeft Syndion als zorgaanbieder ingehuurd. Nu de wooneenheden gerealiseerd zijn, wordt de zorg door hen georganiseerd, maar vanuit direct overleg met de Stichting Wooninitiatief Culemborg. De ouders en/of verwanten behouden dus een rechtstreekse invloed op de kwaliteit van de zorg.
Wij streven naar zorg op maat, gebaseerd op individuele ontwikkeling en op eigen niveau. De professionele hulp wordt ingekocht en het dagelijkse leven zal er zo compleet mogelijk uitzien. Werken, vrije tijd, sport, cultuur en sociale contacten maken onderdeel uit van dit leven.