De rol van ouders

Deze rol verandert niet. Als ouder blijf je betrokken bij de zorg van jouw kind, maar op een andere manier. Professionele begeleiding neemt de zorg van je kind over. Als ouder blijf je verantwoordelijk voor het goed draaien van de Stichting. Hiermee worden de kwaliteit van de zorg en de leefregels gezamenlijk geformuleerd en afgesproken. Ouders vervullen bestuursfuncties, houden zich bezig met sponsoring, betrekken hun netwerk bij het initiatief en organiseren activiteiten voor de groep. Ook na het realiseren van het wooninitiatief is de rol van de ouders dus niet uitgespeeld.