Home

Welkom op de website van Stichting Wooninitiatief Culemborg (SWC). Een Stichting die in 2015 een kleinschalige woonvorm voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of een autisme verwante contactstoornis is gestart. Ook deze kinderen zijn uitgegroeid tot jong volwassenen met wensen en eisen die passen bij hun leeftijd en niveau. Helemaal op eigen benen staan is niet haalbaar en eeuwig thuis blijven wonen niet wenselijk. Daarom heeft deze groep een steuntje in de rug nodig. SWC doet dat vanuit betrokkenheid met liefde.

1 oktober 2015 zijn de appartementen opgeleverd en per 1 november is het initiatief van start gaan! Inmiddels bestaat de Vlinderhof alweer meer dan 8 jaar en wonen de bewoners er met veel plezier! We zijn trots op de prachtige individuele appartementen en de gemeenschappelijke woonkamer. Maar vooral op de ontwikkelingen die de bewoners hebben gemaakt in hun zelfstandigheid op alle gebieden!