ANBI

ANBI GERELATEERDE INFORMATIE

 

Wij zijn door de belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam ANBI-instelling Stichting Wooninitiatief Culemborg
Fiscaal nummer 851952264
Contactgegevens p/a Fazantstraat 22, 4105 WN Culemborg
Bestuur Voorzitter: Karen Neervoort

Secretaris: Gabi Simon

Penningmeester: Nico Langewen

 

Beleidsplan   Beleidsplan SWC
Beloningsbeleid Alle bestuursleden doen geheel belangeloos hun
werkzaamheden voor de stichting en ontvangen als
zodanig geen enkele vergoeding hiervoor.
Doelstelling Stichting Wooninitiatief Culemborg is door ouders van (verstandelijk) gehandicapte kinderen opgericht. “Deze stichting heeft tot doel het realiseren en in stand houden van een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum, die in staat zijn om met begeleiding zelfstandig te wonen.”(Statuten SWC) De belangrijkste uitgangspunten voor de bewoners zijn: zoveel als mogelijk individuele zelfstandigheid in een beschermde omgeving, onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke integratie. De woonbegeleiding voorziet in toezicht, structuur en ondersteuning;. Voor de individuele bewoner is het streven: verdere persoonlijke ontwikkeling, binnen en buiten het wonen.
Verslag activiteiten Activiteiten 2019

Activiteiten 2020

Financiële verantwoording  

Jaarrekening 2019 getekend

Jaarrekening 2020

Jaarverslag SWC 2021

Jaarrekening SWC 2022