Bewoners

De groep bewoners bestaat uit 8 jongeren met een verstandelijke beperking uit Culemborg en directe omgeving. De bewoners stellen zich voor.

Informatie en overleg over de mogelijkheden kunt u verkrijgen via bestuur SWC of via Syndion: clientservicebureau@syndion.nl