Bewoners

De groep bewoners bestaat uit 8 jongeren met een verstandelijke beperking uit Culemborg en directe omgeving.   Per 1 januari 2024 zoeken we een nieuwe (liefst mannelijke) bewoner die past bij het volgende profiel:

De bewoners:

 • zijn tussen de 23 en 35 jaar;
 • beschikken over voldoende sociale vaardigheden en flexibiliteit om deel uit te maken van het woonproject en willen hier in investeren;
 • respecteren andermans privacy en grenzen;
 • hebben gedrag dat past bij het sociale karakter van het woonproject;
 • kunnen omgaan met nachthulp op afstand;
 • hebben een gezonde levensstijl;
 • beschikken over een toereikend  PGB op basis van een WLZ indicatie met ZZP 3 of 4;
 • Hebben een zo groot mogelijk zelfredzaamheid en/of zijn bereid en in staat zelfredzaamheid (met hulp) verder te ontwikkelen;
 • Onderschrijven, doen mee aan en stimuleren zo mogelijk het groepsproces;
 • Doen mee aan verplichtingen tot uitvoeren van roostertaken zoals licht huishoudelijk werk (tafel dekken, afruimen, planten verzorgen etc.);
 • Nemen deel aan bewonersoverleg en zoveel als mogelijk aan groeps activiteiten in en buiten de Vlinderhof;
 • Gedragsproblematiek mag de sociale en fysieke veiligheid van bewoners niet in de weg staan;
 • Gaan zorgvuldig om met collectieve ruimtes, bergingen en (parkeer)voorzieningen;
 • Volgen aanwijzingen op van zorgbegeleiding;
 • Accepteren zorg van de collectief gecontracteerde zorgverlener.

 

Meer informatie en overleg over de mogelijkheden kunt u verkrijgen via bestuur SWC of via Syndion: clientservicebureau@syndion.nl