De Vlinderhof

Doel
Stichting Wooninitiatief Culemborg is door ouders van (verstandelijk) gehandicapte kinderen opgericht. “Deze stichting heeft tot doel het realiseren en in stand houden van een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum, die in staat zijn om met begeleiding zelfstandig te wonen.”(Statuten SWC)

In 2011 start het verhaal. Zoals zo vaak, is het idee ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief van een van de ouders. Langzaam groeide het project uit tot een volwaardig plan, gedragen door een bestuur van betrokken ouders. De stichting heeft in samenwerking met woningcooperatie Kleurrijk Wonen een kleinschalige woonvoorziening gerealiseerd. Deze woonvoorziening wordt is in eigendom van Kleurrijk Wonen gebouwd; de jongeren huren de appartementen en de algemene ruimten.

Huiselijkheid op kleine schaal vinden wij belangrijk. Daarom wil het wooninitiatief een thuis bieden, een thuis dat privacy en professionele zorg combineert. Er moet geen risico zijn tot vereenzaming, daarom hechten wij veel waarde aan de sociale omgang met anderen.

De Zorg
De begeleiding wordt door SWC ingekocht bij Syndion middels het Persoons Gebonden Budget. In nauwe samenspraak met SWC levert een team van vaste begeleiders de dagelijkse zorg aan de acht jongeren. De ouders en/of verwanten hebben dus een rechtstreekse invloed op de kwaliteit van de zorg.
Zorg op maat, individuele ontwikkeling en maatschappelijke integratie zijn hierbij de gezamenlijke sleutelwoorden. Het dagelijkse leven wordt door deze zorgvorm gefaciliteerd en ziet er zo compleet mogelijk uit. Werken, vrije tijd, sport, cultuur en sociale contacten maken onderdeel uit van dit leven.

De rol van de ouders
Deze rol verandert niet. Als ouder blijf je betrokken bij de zorg van jouw kind, maar op een andere manier. Professionele begeleiding neemt de zorg van je kind over. Als ouder blijf je verantwoordelijk voor het goed draaien van de Stichting. Hiermee worden de kwaliteit van de zorg en de leefregels gezamenlijk geformuleerd en afgesproken. Ouders vervullen bestuursfuncties, houden zich bezig met sponsoring, betrekken hun netwerk bij het initiatief en organiseren activiteiten voor de groep. Ook na het realiseren van het wooninitiatief is de rol van de ouders dus niet uitgespeeld.